مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MPV

Mean Platelet Volume

متوسط حجم پلاکتی (MPV) در خون بین 7.5 تا 11.5 فمتولیتر هست.

در تست آزمایش خون، متوسط اندازه پلاکت ها را تعیین می کند. بالا بودن شاخص MPV به این معناست که پلاکت ها بزرگترند و این می تواند فرد را در خطر حملات قلبی قرار دهد.

پایین بودن MPV به معنای کوچکتر بودن پلاکت هاست و در این شرایط، فرد مستعد خونریزی خواهد بود.
MPV
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود