مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KOL

Kings of Leon

Kol یک گروه راک آمریکایی است که در نشویل ، تنسی ، در سال 1999 شکل گرفت.
KOL
ارسال نظر

ارسال نظر