مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SDP

مخفف عبارت SDP

Software Development Process
فرآیند تولید نرم‌افزار فرآیند تولید نرم...
IMO

مخفف عبارت IMO

International Maritime Organization
طرح تأسیس سازمان بین‌المللی دریانوردی...
CES

مخفف عبارت CES

Consumer Electronics Show
نمایشگاه CES بزرگ ترین نمایشگاه گجت و...
RISD

مخفف عبارت RISD

Rhode Island School of Design
مدرسه طراحی رود آیلند که به اختصار RISD...
HRM

مخفف عبارت HRM

Halifax Regional Municipality
هالیفاکس، شهری است در کانادا و مرکز...
FILA

مخفف عبارت FILA

Fédération Internationale des Luttes Associées
فدراسیون بین‌المللی سبک‌های همبسته کشتی...
UCLA

مخفف عبارت UCLA

University of California, Los Angeles
دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس مشهور به...