مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DAP

Deutsche Arbeiterpartei

حزب کارگران آلمانی (DAP) یک حزب سیاسی با عمر کوتاه در آلمان بعد از جنگ جهانی اول بود. این حزب سلف حزب نازی (حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان) بود.

این حزب در ۵ ژانویه ۱۹۱۹ در مونیخ تاسیس شد و ۲۴ فوریه ۱۹۲۰ برای حزب طرفداران بیشتر نام خود را حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان تغییر داد. آدولف هیتلر در ژوئیه ۱۹۱۹، زمانی که در عضویت ارتش بود، جهت تحقیق درباره حزب کارگران مامور شد در آن نفوذ کند و در همین خلال به تفکرات آنان علاقه‌مند شد. اندکی بعد مطابق دستور مافوق‌هایش درخواست عضویت داد و درخواستش یک هفته بعد، با شماره عضویت ۵۵۵، پذیرفته شد.
DAP
ارسال نظر

ارسال نظر