مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CINE

Corporate Identity Number

شماره شناسنامه شرکت
CINE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود