مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OMG

مخفف عبارت OMG

Object Management Group
گروه مدیریت شی, کنسرسیومی است که در...
CSP

مخفف عبارت CSP

Certificated Systems Professional
طراحی CSP دارای ۴ موضوع زیر می‌باشد:...
CADD

مخفف عبارت CADD

Computer Aided Design and Drafting
منظور از اصطلاح DRAFTING ، عمل ترسیم...
CCP

مخفف عبارت CCP

Certificate in Computer Programming
CCP گواهی برنامه‌نویسی کامپیوتر....