مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TPA

مخفف عبارت TPA

Tissue plasminogen activator
فعال کننده بافتی پلاژسمینوژن بهترین...
VHSIC

مخفف عبارت VHSIC

Very High Speed Integrated Circuit Program
برنامه مدار مجتمع بسیار سریع. یک تلاش...
SSRI

مخفف عبارت SSRI

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor
مهارکننده‌های بازجذب سروتونین با نام...
QSR

مخفف عبارت QSR

Quick Surface Reconstruction
محیط کاری (QSR) برای بازسازی سریع و...
ABS

مخفف عبارت ABS

Anti-lock Braking System
سیستم ترمز ای بی اِس یکی ازبهترین راهها...