مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NCR

National Cash Register

شرکت سازنده بزرگ تجهیزات کامپیوتری.
NCR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود