مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ELT

Extremely Large Telescope

تلسکوپ بسیار بزرگ که به اختصار ELT نامیده می‌شود، نوعی رصدخانه اخترشناختی است که تلسکوپ آن دارای آینه‌ای با قطر ۲۰ تا ۱۰۰ متر است. تلسکوپ‌های انعکاسی طیف نور مرئی، فرابنفش و فروسرخ را بازتاب می‌دهند. تلسکوپ‌های بسیار بزرگ علاوه بر قابلیت‌های فراوان، جهت افزایش احتمال یافتن سیاره‌های مانند زمین در اطراف دیگر ستارگان نیز برنامه‌ریزی شده‌اند. اندازه تلسکوپ‌هایی که در طول موج رادیویی کار می‌کنند، بسیار بزرگ‌تر است مانند تلسکوپ رادیویی رصدخانه آرسیبو.
ELT
ارسال نظر

ارسال نظر