مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OTW

One To Watch

یکی برای تماشا. بازیکنان جدید و آینده این کارت ها را دریافت می کنند. ستاره های فردا
OTW
ارسال نظر

ارسال نظر