مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OMS

Orbital Maneuvering System

سیستم مانور مداری (OMS) تراست کافی را برای قرارگیری فضاپیما در مدار، دوار کردن مدار، تغییر مدار، راندوو مداری، بازگشت به مدار قبلی و بازگشت به زمین فراهم می‌کند. میزان تراست برابر با ۱۰۰۰ پوند است و از انتهای سیستم کنترل عکس‌العمل بر سیستم وارد می‌شود. اوام‌اس در غلاف موتور جداگانه در انتهای بدنهٔ مدارگرد قرارگرفته‌است. این غلاف‌ها محل قرارگیری آرسی‌اس (سیستم کنترل عکس‌العمل) نیز هستند و از همین رو به غلاف اوام‌اس/آرسی‌اس معروف‌اند. در هر غلاف ۱ موتور اوام‌اس و سخت‌افزار مورد نیاز برای زیرفشار قراردادن، نگه‌داری و توزیع سوخت برای انجام مانور سرعت جای گرفته‌اند. دو غلاف دیگر ذخیرهٔ اوام‌اس هستند و سیستم را در افزونگی نگه می‌دارند. سرعت سیستم برای انجام مانورهای مداری باید چیزی در حدود ۲ فوت در ثانیه برای هر مایل دریایی باشد.
OMS
ارسال نظر

ارسال نظر