مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PDW

Platelet Distribution Width

PDW در آزمایش خون بیانگر گستره توزیع پلاکت‌ها می‌باشد. شاخص های پلاکتی نشانگرهای بالقوه و مفید برای تشخیص زود هنگام بیماری های ترومبوآمبولیک هستند.
پیش بینی شده است که افزایش متوسط حجم پلاکت (MPV) و پهنای توزیع پلاکتی (PDW) به علت فعال شدن پلاکتی حاصل از تورم پلاکتی و تشکیل پوسیدپودیا صورت گرفته است.

پلاکت‌ها نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند که آن جلوگیری از خون‌ ریزی است. پلاکت‌ها در رشد و تکامل، ایجاد یا از بین بردن سلول‌های سرطانی و فاکتور رشدی مشتق از پلاکت (PDGF) نیز مشارکت دارند.
PDW
ارسال نظر

ارسال نظر