مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DRDC

Defence Research and Development Canada

تحقیقات دفاع و توسعه کانادا یکی از آژانس های وزارت دفاع ملی کانادا است. هدف این آژانس ارائه دانش و تکنولوژی مورد نیاز برای دفاع و حفاظت از منافع کانادا در داخل و خارج از کشور است. شورای تحقیقات ملی کانادا که پیشتر در سال ۱۹۲۳ تشکیل شده بود در سال ۱۹۴۷ جای خود را به این سازمان داد.

این آژانس دارای هشت مرکز تحقیقاتی در استان های مختلف کانادا است و دارای حدود ۱۴۰۰ نفر نیروی انسانی است.
DRDC
ارسال نظر

ارسال نظر