مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AG

Auditor General

در کانادا، معمولاً بجای بکار بردن (Auditor General) از AG که به معنی حسابرس عمومی می باشد، استفاده می شود.
AG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود