مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISDB

International Society of Drug Bulletins

انجمن بین‌المللی بولتن‌های دارویی که گاه به اختصار ISDB خوانده می‌شود، با هدف افزایش به اشتراک گذاری اطلاعات باکیفیت پیرامون درمان‌ها و داروها بین کشورهای مختلف پایه‌گذاری شده است. این سازمان که در سال ۱۹۸۶ بنیان‌گذاری شده است، از پشتیبانی سازمان جهانی بهداشت برخوردار است. برای عضو شدن در این انجمن بایستی نشریه حداقل هر سه ماه یکبار منتشر شود و تا حد مشخصی مستقل بوده و در امور پزشکی ذی‌نفع نباشد.
ISDB
ارسال نظر

ارسال نظر