مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VSS

Voltage Source Supply

VSS همان GND در مدار الکتریکی به معنی گراند یا زمین می باشد. باید همه زمین ها به پایه زمین رگولاتور وصل شوند. (*GND به معنی منفی مدار نمی باشد، اما همانجور که احتمالا باید بدانید برای حرکت برق، نیازی نیست که حتما جریان منفی در مدار باشد! با زمین نیز می توان جریان برق را به حرکت در آورد)
VSS
ارسال نظر

ارسال نظر