مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UYU

Uruguayan Peso

پزوی اوروگوئه (peso uruguayo) با کد ایزوی UYU، یکای پول رایج در کشور اوروگوئه است. مسئولیت کنترل این یکای پول برعهدهٔ بانک مرکزی اوروگوئه قرار دارد.
UYU
ارسال نظر

ارسال نظر