مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FRC

Financial Reporting Council

شورای گزارشگری مالی انگلستان
FRC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود