مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VCR

Video Cassette Recorder

برای بازبنی فیلم های ضبط شده در دوربین های فیلم برداری، امکانی به نام VCR وجود دارد که دوربین را باید روی این حالت قرار داد. در واقع VCR مخفف فیلم ویدیوی ضبط شده است.
VCR
ارسال نظر

ارسال نظر