مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

نوپو

مخفف عبارت نوپو

نیروی ویژه پاد وحشت
نیروی ویژه پاد وحشت با نام اختصاری نوپو...
WP

مخفف عبارت WP

Word Processing
علامت اختصاری WP که مستلزم به‌کارگیری...
PABX

مخفف عبارت PABX

Private Automatic Branch Exchange
یک سیستم تلفن سویچینگ (گزینشی) خودکار...
ML

مخفف عبارت ML

Manipulator Language
علامت اختصاری ML یک زبان برنامه‌نویسی...
MESFET

مخفف عبارت MESFET

Metal Semiconductor Field Effect Transistor
علامت اختصاری MESFET دستگاه فعّال اصلی...