مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ITSR

Institute for Trade Studies and Research

موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در اجراي مواد 13 و 16 قانون تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا مصوب جلسه مورخ 20/2/1359 شوراي انقلاب ج.ا.ايران براي مدت نامحدود تاسيس شد.
هدف از تاسيس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، انجام تحقيقات، جمع‌آوري آمار و اطلاعات، نشر اطلاعات تجاري و انجام پژوهشهاي لازم جهت تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي- بازرگاني داخلي و خارجي بوده است.
ITSR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود