مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...

اصطلاحات ریاضی

OR

مخفف عبارت OR

Operation Research
نام یکی از گرایش های تحصیلی ریاضیات در...
IPM

مخفف عبارت IPM

Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی یا IPM مرکزی...
IMS

مخفف عبارت IMS

Iranian Mathematical Society
در فروردين‌ماه‌ سال‌ ۱۳۴۹ ‌اولين‌...