مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف P

Power

توان یا قدرت ( در ریاضی و فیزیک )
P
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود