مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...

اصطلاحات ماهواره

CC
مخفف عبارت CC
Closed Captioning
عبارت CC عموما در کنترل‌های دستگاه ها (...
BDS
مخفف عبارت BDS
BeiDou Navigation Satellite
سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهواره‌ای...
NNSS
مخفف عبارت NNSS
Navy Navigation Satellite System
سامانه ناوبری ترنزیت یا ناوست یا NNSS ،...
ASTER
مخفف عبارت ASTER
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و گسیل...
OSTM
مخفف عبارت OSTM
Ocean Surface Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری سطح اقیانوس بر روی...
FEC
مخفف عبارت FEC
Forward Error Correction
نرخ تصحیح خطا. در الکترونیک و سیستم پخش...
DORIS
مخفف عبارت DORIS
Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite
سیستم داپلر مداری و تعیین موقعیت...
IRNSS
مخفف عبارت IRNSS
Indian Regional Navigational Satellite System
سیستم ناوبری ماهواره‌ای محلی هند که یک...
QZSS
مخفف عبارت QZSS
Quasi-Zenith Satellite System
متشکل از ۳ ماهواره‌است که یک سیستم...
GLONAS
مخفف عبارت GLONAS
GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema
گلوناس یا سامانه ماهواره‌ای ناوبری...
AGPS
مخفف عبارت AGPS
Assisted Global Positioning System
به معنای دستیار سیستم موقعیت یاب جهانی،...
NSA
مخفف عبارت NSA
National Security Agency
آژانس امنیت ملی، یک آژانس دولتی آمریکا...
EIRP
مخفف عبارت EIRP
Effective Isotropic Radiated Power
قدرت سیگنال دریافتی در هر نقطه از سطح...
AVL
مخفف عبارت AVL
Automatic Vehicle Locating
سیستم موقعیت یابی اتوماتیک وسایل نقلیه...
KEO
مخفف عبارت KEO
Kuroshio Extension Observatory
کئو (KEO)، ماهواره‌ای است که در قرار...