مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...

اصطلاحات اداری

LBT

مخفف عبارت LBT

Large Binocular Telescope
تلسکوپ ال‌بی‌تی (LBT) نام بزرگ‌ترین و...
BMHA

مخفف عبارت BMHA

Buffalo Municipal Housing Authority
اداره مسکن شهری بوفالو (نیویورک، آمریکا)...
EP

مخفف عبارت EP

European Parliament
پارلمان اروپا یک نهاد رسمی قانون‌گذاری...
IAWF

مخفف عبارت IAWF

Iran Association Wrestling Federation
فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران...