مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...

اصطلاحات کشوری

EMAA
مخفف عبارت EMAA
European Medicines Agency‎
آژانس دارویی اروپا، یکی از نهادهای...
ICPO
مخفف عبارت ICPO
International Criminal Police Organization
پلیس بین‌الملل یا اینترپل، سازمانی...