مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...

اصطلاحات کشوری

ESCC

مخفف عبارت ESCC

Esophageal Squamous Cell Carcinoma
سرطان مرینوعی سرطان است که در مری یا...
IFF

مخفف عبارت IFF

Identification Friend or Foe
شناسایی دوست یا دشمن (IFF) یک سیستم...
KEPCO

مخفف عبارت KEPCO

Korea Electric Power Corporation
کپکو (KEPCO) شرکت برق کره‌ای است، که در...
CIKA

مخفف عبارت CIKA

Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia
کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا به...
UCI

مخفف عبارت UCI

United Cinemas International
سینماهای یوسی‌آی (UCI Cinemas) یک برند...