مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PWHT

Post Weld Heat Treatment

بررسی ترك ناشی از عملیات حرارتي بعد از جوشكاری
PWHT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود