مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JDF

Job Defintion Format

JDF در واقع زبان جهانی و استاندارد برای گردآوری و حفظ داده‌های مربوط به یک کار چاپی در همه مراحل آن است. JDF را در عمل می‌‌توان به یک زبان کنترل و فرماندهی تشبیه کرد که به گردش‌کار و به سیستم‌های مدیریت اطلاعات این امکان را می‌‌دهد که ابزارهای منفرد در چاپخانه‌ها را برای یک کار اتوماتیک و روش‌مند در گردش‌کارهای تولیدی آماده سازند.
JDF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود