مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف وساپا

واسطه‌گری سایپا

نماد گروه واسطه‌گری مالی سرمایه‌گذاری سایپا در بازار بورس و سهام ایران
وساپا
ارسال نظر

ارسال نظر