مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف شبندر

شیمیایی نفت بندرعباس

نماد گروه شیمیایی نفت بندرعباس در بازار بورس و سهام ایران
شبندر
ارسال نظر

ارسال نظر