مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف وتجارت

واسطه‌گری بانک تجارت

نماد گروه واسطه‌گری بانک تجارت در بازار بورس و سهام ایران
وتجارت
ارسال نظر

ارسال نظر