مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف سمپ

سرعنوان‌های موضوعی پزشکی

سرعنوان‌های موضوعی پزشکی ( سمپ ) مش ها MeSHs Medical Subject Headings مجموعه واژگانی است که توسط کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده (NLM) ایجاد شد تا در نمایه‌سازی مقالات نشریات و فهرستگان کتابهای علوم زیستی به کاربرده شود.

سمپ
ارسال نظر

ارسال نظر