مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NIBIB

National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering

موسسه ملی تصویربرداری زیست‌پزشکی و مهندسی زیست، یکی از اعضای موسسات ملی بهداشت ایالات متحده آمریکا (مشهور به NIH) می‌باشد.
وظیفه این مرکز فدرال رهبری و نظارت بر تحقیقات علوم و فناوری تصویرگیری زیستی-پزشکی می‌باشد.
دفاتر این مؤسسه که در سال ۲۰۰۰ تأسیس شد در جنوب ایالت مریلند واقع گردیده‌است.
NIBIB
ارسال نظر

ارسال نظر