مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف A/G

Above Ground

لوله گذاری روی زمین
A/G
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود