مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MA

Moving Average

نوعی میانگین است که در علوم اقتصادی و مالی استفاده می شود.
MA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود