مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CFC

Chloro Fluoro Carbon

گازهایی که استفاده از آن ها موجب تخریب لایه اوزون میشود مانند اسپری های آیسرول.
CFC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود