مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GEM

Global Entrepreneurship Monitor

دیدبان جهانی کارآفرینی، یک کنسرسیوم دانشگاهی مرکب از گروه‌های علمی – پژوهشی است که هدف اصلی آن ارزیابی و ارائه داده‌های پژوهشی معتبر در سطح بین‌المللی درخصوص فعالیت‌های کارآفرینانه‌ است. داده‌های کمی و کیفی حاصله در گزارش‌های جهانی GEM منبع ارزشمندی از اطلاعات برای تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان کشورهای عضو است.
GEM
ارسال نظر

ارسال نظر