مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DWT

Discrete Wavelet Transform

تبدیل موجک گسسته
در آنالیز تابعی، تبدیل موجک گسسته تبدیل موجکی است که توابع موجک آن نمونه‌برداری شده اند. ساده‌ترین و اولین تابع موجک گسسته، موجک هار است که توسط آلفرد هار، ریاضیدان مجاری، معرفی شد.
DWT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود