مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MDR

Master Document Register

لیست کلیه مدارک مهندسی که توسط پیمانکار و در بخش مهندسی پروژه (Engineering) تهیه و یا طراحی شده، و جهت اخذ تایید برای کارفرما یا مشاور کارفرما ارسال میگردد.
MDR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود