مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CSI

Customer Satisfaction Index

شاخص رضایتمندی مشتری
CSI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود