مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف که

کوه

کامل شده عبارت که در فارسی به معنای کوه می‌باشد.
که
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود