مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف روبه

روباه

روباه ها جانورانی از تیرهٔ سگسانان هستند که تقریباً در همه جای جهان و همه ی قاره ها به جز جنوبگان زندگی می‌کنند. روباه ها در نواحی قطبی، در جلگه‌های بی‌درخت و در بیابان‌های آفریقا و در خاورمیانه، در کویرها و در دشت‌های خشک نیز روباه زندگی می‌کند. روباه‌های سرخ در اروپا، آفریقا، و در آسیا و آمریکای شمالی یافت می شوند.
روبه
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود