مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PBUH

Peace Be Upon Him

صلی الله علیه و سلم
PBUH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود