مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LDR

Long Distance Relationship

رابطه از راه دور
LDR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود