مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HSC

Health and Safety Executive

اچ اس ئی (HSE) از سه کلمه بهداشت، ایمنی و محیط زیست تشکیل شده‌است.
HSC
ارسال نظر

ارسال نظر