مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف بوم

برنامه ویژه مدرسه

بوم مخفف برنامه ویژه مدرسه هست. به این منظور که یک ساعت را از برنامه موظف خارج میشید، سپس یک موضوع رو انتخاب می‌کنید (مهارت زندگی، دانشی و غیره) و با شاگردان کار می‌کنید.
بوم
ارسال نظر

ارسال نظر