مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف مارتک

مارکتینگ تکنولوژی

به تمام ابزارها و روش‌های مارکتینگ که داخل آن از تکنولوژی استفاده می‌شود، مارتک می‌گویند.
مارتک
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود