مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DILF

Daddy I'd Like to Fūck

برقراری رابطه جنسی با افراد مرد سن بالا ( به اصطلاح پدر ) را دیلف یا DILF می‌گویند.
DILF
ارسال نظر

ارسال نظر