مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OMW

On My Way

در راهم ، دارم میام
OMW
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود