مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف Y

Why

چرا ؟
Y
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود